DVD „Top Latvijas Likteņdārzs!” (2011)


Jauniešu koris BALSIS 2009.gada nogalē portālā www.draugiem.lv uzsāka aptauju „Mīlestības dziesmas Latvijai”, kuras mērķis bija noskaidrot tās dziesmas, kuras latviešiem visvairāk saistās ar piederību savai zemei un dzimtenes mīlestību. Aptaujas rezultātā 2010.gada 23.augustā notika vērienīgs koru un solistu koncerts Kokneses pilsdrupās, kura programmā tika iekļautas visvairāk balsu saņēmušās dziesmas. Gan latviešiem tik nozīmīgās dziesmas, gan savdabīgā koncerta norises vieta - uz brīvdabas skatuves pašā Daugavas krastā - padarīja koncertu par neaizmirstamu latvietību un kopības izjūtu stiprinošu pārdzīvojumu. Koncerts bija arī Latvijas Televīzijas rīkotās ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” noslēgums, kuras laikā darbojās ziedojumu tālrunis un ikvienam bija iespēja dot savu artavu Likteņdārza tapšanā.

DVD „Top Latvijas Likteņdārzs!” apkopotas gan dziesmas no 2010.gada 23.augustā notikušā koncerta Kokneses pilsdrupās, gan citi Latvijas Televīzijas 2009. un 2010. gada ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” video sižeti.

Jauniešu koris BALSIS 2009.gada nogalē portālā www.draugiem.lv uzsāka aptauju „Mīlestības dziesmas Latvijai”, kuras mērķis bija noskaidrot tās dziesmas, kuras latviešiem visvairāk saistās ar piederību savai zemei un dzimtenes mīlestību. Aptaujas rezultātā 2010.gada 23.augustā notika vērienīgs koru un solistu koncerts Kokneses pilsdrupās, kura programmā tika iekļautas visvairāk balsu saņēmušās dziesmas. Gan latviešiem tik nozīmīgās dziesmas, gan savdabīgā koncerta norises vieta - uz brīvdabas skatuves pašā Daugavas krastā - padarīja koncertu par neaizmirstamu latvietību un kopības izjūtu stiprinošu pārdzīvojumu. Koncerts bija arī Latvijas Televīzijas rīkotās ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” noslēgums, kuras laikā darbojās ziedojumu tālrunis un ikvienam bija iespēja dot savu artavu Likteņdārza tapšanā.

DVD „Top Latvijas Likteņdārzs!” apkopotas gan dziesmas no 2010.gada 23.augustā notikušā koncerta Kokneses pilsdrupās, gan citi Latvijas Televīzijas 2009. un 2010. gada ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” video sižeti.

 

DVD saturs:

I daļa

1. „Likteņdārzs”
2. Sižets – Brīvības piemineklis – M. Zālīte, J. Stradiņš, E. Šmaukstelis, 2009. gads
3. M. Brauns, V. Plūdons „Daugaviņa”, kori, solo I. Sutugova
4. M. Brauns, Rainis „Saule. Pērkons. Daugava”, kori
5. Sižets – „Likteņdārza” projekta koncepcija - A. Kronbergs, 2009. gads
6. Z. Liepiņš, M. Zālīte „Latvju zeme vaļā stāv”, kori
7. A. Virga, G. Račs „Ozolam”, kori
8. Sižets – G. Belēvičs, 2009. gads
9. R. Pauls, A. Rancāne „Nepiesauc mani vēl”, kori, solo Igo
10. U. Marhilevičs, A. Elksne „Lūgums”, kori, solo G. Krievkalne

II daļa

11. R. Pauls, R. Blaumanis „Tālavas taurētājs”, kori, solo I. Teterovskis
12. Sižets – 2009. gada talka „Likteņdārzā” – Ē. Hānbergs
13. R. Pauls, I. Ziedonis „Svētvakars”, kori, solo R. Pētersons
14. Sižets – Pirmie akmeņi „Likteņdārza” amfiteātrim, 2010. gads
15. R. Kaupers „Mana dziesma”, kori, solo R. Kaupers, J. Jubalts
16. Sižets – G. Āboliņš, 2009. gads
17. J. Kulakovs, M. Melgalvs „Gandrīz tautasdziesma”, kori, solo J. Sējāns
18. I. Kalniņš, A. Upītis „Varoni gaidiet”, kori
19. Sižets – Meža darbinieku likteņi – R. Strīpnieks, 2009. gads
20. J. Lūsēns, G. Račs „Pūt, vējiņi”, kori

III daļa

21. B. Ritmane, A. Ritmanis „Manai tautai”, kori, solo I. Akurātere
22. Sižets – Par „Likteņdārzā” paveikto – B. Cīrulis, 2010. gads
23. I. Kalniņš, Viks „Apliecinājums”, kori
24. U. Stabulnieks, M. Zālīte „Tik un tā”, kori
25. R. Pauls, G. Račs „Nekur nav tik labi kā mājās”, kori, solo M. Maņjakovs
26. R. Pauls, L. Briedis „Cielaviņa”, kori
27. Sižets – Kokneses vietējo uzņēmēju atbalsts – J. Dzenis, 2010. gads
28. Latgaliešu tautasdziesma „Auga, auga rūžeņa”, kori, solo I. Bagele
29. Latviešu tautasdziesma „Bēdu manu lielu bēdu”, kori
30. Latviešu tautasdziesma „Pūt, vējiņi”, kori

Diriģenti –
I. Teterovskis un G. Ceplenieks

Kori –
Jauniešu koris BALSIS mākslinieciskais vadītājs I. Teterovskis, diriģente L. Leontjeva

Rīgas Biznesa skolas Absolventu Asociācijas jauktais koris, diriģents G. Ceplenieks, kormeistare M. Dudčaka

AS „Grindeks” koris, diriģenti L. Goss un R. Rudzītis

Kandavas novada Kultūras centra jauktais koris „Kandava”, diriģente Dz. Linde

„Latvija Statoil” jauktais koris „Cantus Fortis”, diriģents I. Cinkuss

Latvijas Meža darbinieku vīru koris „Silvicola”, diriģents A. Opincāns

„Unikoris”, diriģents A. Gailis

Instrumentālā grupa – K. Lācis (taustiņinstrumenti), G. Pabērzs (saksofons), K. Zemītis (ģitāra),

I. Viļums (bass), T. Gžibovskis (sitaminstrumenti)
Copyright © BALSIS 2024
Ziedojumu apmaksas noteikumi
Izstrādāts: Websoft.lv