Strēlerte un divi Johansoni: LU LFMI rīko zinātnisku un muzikāli literāru konferenci

Zinātniskā un muzikāli literārā konference “Strēlerte un divi Johansoni” notiks 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tā veltīta trim vienas ģimenes šā gada jubilāriem – dzejniecei un tulkotājai Veronikai Strēlertei (1912–1995), esejistam, kultūrvēsturniekam, grāmatniekam, reliģiju un mitoloģijas pētniekam, dzejniekam Andrejam Johansonam (1922–1983) un dzejniekam, skolotājam un mūziķim Pāvilam Johansonam (1947).

Konferences 1. daļā tiks aplūkoti dažādi Veronikas Strēlertes, Andreja Johansona un Pāvila Johansona literārās darbības un personības aspekti. Konferencē līdzās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētniekiem Ritai Grīnvaldei, Ievai E. Kalniņai un Ingunai Daukstei-Silasproģei ar priekšlasījumiem uzstāsies Lilita Zaļkalne (Stokholmas Universitāte), Jānis Krēsliņš, jr. (Stokholmas Karaliskās bibliotēka), Viesturs Zanders un Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Nacionālās bibliotēka) un Astra Skrābane (Ventspils Augstskola), ilggadējā Rakstniecības un mūzikas muzeja fondu glabātāja Anna Egliena un viens no jubilāriem – Pāvils Johansons.

Konferences 2. daļā būs literāri muzikālas notikums, kurā skanēs Veronikas Strēlertes, Andreja Johansona un Pāvila Johansona dzeja, arī paša autora Pāvila Johansona lasījumā, un dažādu komponistu komponētā Veronikas Strēlertes dzeja. Piedalīsies aktieri Agnese un Matīss Budovski, Ieva Parša, Agnese Egliņa, jauniešu koris “Balsis” ar diriģentu Intu Teterovski un Pāvils Johansons. Vakara pasākumu vadīs Orests Silabriedis.

Konferences 1. daļa (priekšlasījumi, sākums plkst. 12.00) notiks LNB oranžērijā 1. stāvā un tiks translēta tiešsaistē LU LFMI Facebook kontā. 2. daļa (dzejas lasījumi un koncerts, sākums 18:00) notiks LNB korē 11. stāvā, tika ierakstīta un būs skatāma LU LFMI Youtube kanālā. Visi interesenti aicināti klātienē apmeklēt šo pasākuma daļu.

Konferences programma: https://bit.ly/3CcVqaV

Dalībai klātienē lūgums reģistrēties saitē: https://bit.ly/3dJPL2R

 

Copyright © BALSIS 2024
Ziedojumu apmaksas noteikumi
Izstrādāts: Websoft.lv